Privacy & Cookies

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Selected Brewing Ingredients BV verwerkt van iedereen die contact heeft (gehad) met Selected Brewing Ingredients BV. Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u onze website bezoekt, een account aanmaakt of wanneer u zelf persoonsgegevens aan ons verstrekt – op welke manier dan ook.

Om de webshop goed te laten functioneren en doorlopend te optimaliseren maken wij gebruik van cookies.

Privacyverklaring Selected Brewing Ingredients BV

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Selected Brewing Ingredients BV verwerkt van iedereen die contact heeft (gehad) met Selected Brewing Ingredients BV. Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u onze website bezoekt, een account aanmaakt of wanneer u zelf persoonsgegevens aan ons verstrekt – op welke manier dan ook. Denk hierbij aan onder andere de volgende gegevens:

 • Naam en bedrijfsnaam
 • Vestigingsadres en factuuradres
 • KVK-nummer
 • BTW-nummer
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Contactgegevens van verschillende medewerkers uit uw bedrijf
Waarom is dat nodig? Om welke processen draait het?

Selected Brewing Ingredients BV heeft uw (persoons)gegevens bijvoorbeeld nodig voor:

 • Registratie als u klant bij ons wilt worden
 • Het uitvoeren en verwerken van uw bestellingen/order
 • Het afhandelen van uw betalingen
 • Verzenden van een nieuwsbrief
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Als u ons belt met een vraag of opmerking m.b.t. onze dienstverlening of producten
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten, producten of bestellingen
 • Om iets bij u af te leveren
 • Om bij te houden welke producten u koopt, de aantallen, datum van aankoop, het aankoopbedrag en wijze van betalen
 • Diverse zaken waar Selected Brewing Ingredients B.V. wettelijk toe verplicht is, bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben m.b.t. de belastingdienst.
 • Als u solliciteert bij ons
 • Als u een zakelijke relatie bent van ons


In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige (persoons)gegevens’ van u. Dat doen wij alleen als de wet dit voorschrijft voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens en/of dat van uw bedrijf.

Selected Brewing Ingredients BV heeft de werkprocessen waarin persoonsgegevens worden verwerkt in kaart gebracht in de Verwerkers Overeenkomst. In deze overeenkomst beschrijft Selected Brewing Ingredients BV welke persoonsgegevens zij verwerken en voor welke doeleinden.

Hoe lang we gegevens bewaren

Selected Brewing Ingredients BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zo lang als nodig om de continuïteit van uw en ons bedrijf niet in het gedrang te laten komen. In een aantal gevallen worden uw gegevens langer bewaard op grond van de Archiefwet. Bedrijven zijn verplicht bepaalde documenten en gegevens een langere tijd, maximaal 7 jaar, te bewaren.

Soort gegevenBewaartermijn en reden
Klantgegevens
zakelijke relatie
Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang u klant bent/wij een zakelijke relatie hebben. Als u de klantrelatie beëindigt, bewaart Selected Brewing Ingredients BV maximaal twee jaar uw gegevens met uitzondering van die gegevens waarvoor een wettelijke verplichting bestaat. Dit geldt bijvoorbeeld voor facturen.
Gegevens van sollicitantenUw gegevens als sollicitant worden maximaal een maand na afronding van een sollicitatieprocedure bewaard, tenzij u toestemming hebt gegeven dat wij deze langer mogen bewaren. Dan worden uw gegevens uiterlijk na 1 jaar verwijderd.
Delen met anderen

Selected Brewing Ingredients BV zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens nodig hebben in opdracht van ons, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Selected Brewing Ingredients BV blijft namelijk verantwoordelijk voor deze verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Delen met anderen

Selected Brewing Ingredients BV zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens nodig hebben in opdracht van ons, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Selected Brewing Ingredients BV blijft namelijk verantwoordelijk voor deze verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Minderjarigen

Selected Brewing Ingredients BV heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn. Onze website kan echter niet controleren of een bezoeker minderjarig is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun minderjarige kinderen, om zo te voorkomen dat hun persoonsgegevens verzameld worden zonder uw toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen aan Selected Brewing Ingredients BV Doornhoek 3880, 5465 TB te Veghel, via het algemene nummer 0413 – 78 3880 of via info@sbi4beer.com.

Beveiliging

Selected Brewing Ingredients BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn? Denkt u dat wij zonder toestemming persoonsgegevens van een minderjarige hebben gebruikt? Of heeft u aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via 0413 – 78 3880 of via info@sbi4beer.com

Meer informatie

Als u vragen heeft over het gebruik en/of de verwerking van uw persoonsgegevens door Selected Brewing Ingredients BV dan kunt u contact opnemen onze Customer Service, via het algemene nummer 0413 – 78 3880 of via info@sbi4beer.com. Graag met als onderwerp: AVG of Privacy Beleid.

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Uw websitebezoek

Onze webshop maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze webshop wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze webshop en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de webshop naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen en de inhoud van uw winkelwagen. Cookies stellen ons in staat onze dienstverlening aan u verbeteren. Toch kunt u ervoor kiezen om zich af te melden voor de cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.