TE droog TE nat

Wij Nederlanders hebben het graag over het weer. Als het gaat over de brouwgerstoogst, dan is dat niet anders en is het weer onderwerp van gesprek. De weersomstandigheden hebben een grote invloed op de daadwerkelijke oogst. Helaas waren de weergoden niet zo gunstig gezind voor wat betreft de oogst 2021.

In Canada en de Verenigde Staten was het te droog, waardoor de graanopbrengsten aanzienlijk minder waren. In Europa waren de oogstverwachtingen in het voorjaar positief, maar jammer genoeg heeft de brouwgerst toch te weinig zon gehad. Door het gebrek aan zonlicht is de korrelgrootte in de aar behoorlijk achtergebleven. Deze korrelgrootte is een belangrijke selectie-eis voor brouwgerst. Te kleine korrels komen niet door de selectie en worden gedegradeerd tot voergerst.

Naast te kleine korrels is ook het eiwitgehalte van belang. In Scandinavië is bij een gedeelte van de oogst een hoger eiwitgehalte geconstateerd dan de norm, waardoor ook deze korrels buiten de selectie-specificaties vielen. Tel daar nog de extreme regenval tijdens de oogstperiode in Europa bovenop en het volume beschikbare brouwgerst is ineens niet meer zo groot.

In het Verenigd Koninkrijk en Denemarken zijn er nog steeds veel onzekerheden als het gaat over de kwaliteit van de brouwgerst. Er is momenteel sprake van oogst voor de regen en oogst na de regen. De onzekerheid over de kwaliteit maakt boeren onzeker om gerst op de markt aan te bieden, met als gevolgd minder aanbod (op dit moment) bij een aanhoudende vraag.

Wereldwijde granenbalans

Normaliter begint het brouwgerstseizoen met overschotten van het vorige seizoen. De brouwgerst-oogst 2020 in het Verenigd Koninkrijk was van onvoldoende kwaliteit, waardoor er minder volume op de markt beschikbaar is gekomen. Verder was de brouwgerstpremie dermate laag dat er ook veel brouwgerst uiteindelijk als veevoer verkocht is. Dit heeft er onder andere aan bijgedragen dat het nieuwe seizoen is begonnen zonder voorraden (overschotten).

Een ander opvallend gegeven uit de markt is de verschuiving van het inkoopgedrag van China. Waar China voorheen gerst inkocht in Australië, zijn ze vanwege het handelsconflict noodgedwongen op zoek gegaan naar andere markten. Zo kocht China dit jaar grote volumes oogst 2020 in Europa. Met als gevolg nog meer schaarste in de Europese markt.

Stijging of daling?

Alle eerder benoemde omstandigheden dragen bij aan de extreme prijsstijgingen van de brouwgerst in de afgelopen maanden. Helaas lijkt  het einde van deze prijsstijging nog niet in zicht en is het bovendien onzeker wat er staat te gebeuren.

De gerstoogst van het Zuidelijk halfrond (o.a. Australië en Argentinië) ziet er op dit moment qua volume en kwaliteit goed uit. Maar, het blijft afwachten tot de uiteindelijke oogstresultaten bekend zijn aan het einde van dit jaar. Deze resultaten gaan mede richting geven aan de brouwgerstprijzen in Europa. Dit kan zowel positief als negatief uitpakken. Als het volume en de kwaliteit meevalt, dan geeft dat potentie voor een prijsdaling, maar als de resultaten tegenvallen, dan stijgen de brouwgerstprijzen zeer waarschijnlijk nog verder.

Blijf op de hoogte van de meest actuele nieuwsinformatie!
Schrijf u nu in!